Tietosuoja- ja rekisteriseloste

SUOMEN PERINNETEKSTIILIT OY 24.5.2018

REKISTERISELOSTEHENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste  

Rekisterin pitäjä
Suomen Perinnetekstiilit Oy, Kisällinkatu 5, 15170 Lahti
Y-tunnus 2691089-7, [email protected] puh. 046 922 8400

Rekisterit
Uutiskirjelista
Verkkokauppa
Smartship-postin toimitusjärjestelmä
Asiakasrekisteri
Sähköpostit
Mittojenottolomaketiedot
Yhteystiedot markkinointia varten 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on asiakkuus. Henkilötietojen avulla asiakkaalle voidaan toimittaa hänen tilaamansa tuotteet, muodostaa tilaukset ja sitä kautta laskut ja kuitit. Uutiskirjelistan ja markkinointia varten kerättävien henkilötietojen käsittelytarkoitus on markkinointitarkoitus. Sähköpostit muodostavat henkilörekisterin, kun asiakas tekee tilauksen joko verkkokaupassa tai ottaa yhteyttä yritykseen tilatakseen tuotteita ja antaa osoitetietonsa. Verkkokauppa kerää myös asiakkaana IP-osoitteen. Mittojenottotiedot tarvitaan kansallispukujen ateljeevalmistusta varten. Jos olet hyväksynyt verkkokaupasta tilausta tehdessäsi henkilökohtaisen markkinoinnin, asiakastietoja voidaan käyttää myös siihen. 

Rekisterien tietosisällöt
Henkilötietorekisterit sisältävät asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Mittojen ottotiedoissa on lisäksi asiakkaan antamat mitat. Uutiskirjerekisterissä on ainoastaan asiakkaan sähköpostiosoite. Rekistereiden tiedot voivat sijaita myös kolmansien osapuolien tarjoamissa teknisissä ratkaisuissa. Kolmannet osapuolet eivät välitä asiakkaan tietoja eteenpäin ja kolmannet osapuolet ovat sitoutuneet huolehtimaan riittävästä tietoturvasta. Suomen Perinnetekstiilien ylläpitämät henkilötietorekisterit ovat ainoastaan Suomen Perinnetekstiilien käytössä. Suomen Perinnetekstiilit ei siirrä asiakkaan tietoja  EU:n ulkopuolelle. Asiakas saa niin halutessaan tarkemmat tiedot omista tallennetuista henkilötiedoistaan ja kolmansien osapuolien pitämistä alustoista pyytämällä ne Suomen Perinnetekstiileiltä.

Tietojen säilytysajat
Tietoja säilytetään esimerkiksi kirjanpitolain vaatima aika. Muissa rekistereissämme ylläpidämme ja poistamme asiakkaan tietoja tarpeen mukaan. Uutiskirjelistalta asiakas voi poistua uutiskirjelistan linkistä. Tiedot poistetaan asianmukaisilla tavoilla tietoturva säilyttäen.

Tietoturvallisuus
Suomen Perinnetekstiilit säilyttää ja suojaa tietosi riittävällä ja asianmukaisella tavalla. Suomen Perinnetekstiilien käyttämät palveluntarjoajat ovat sitoutuneet riittävään ja asianmukaiseen tietoturvaan.Henkilötietojen käsittelyssä on varmistettu turvallisuus, tiedot on suojattu luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Suojaamisessa on käytetty asianmukaisia ja riittäviä toimia.

Tietojen nähtäväksi pyytäminen, siirtäminen, korjaaminen ja poistaminen
Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää hänestä tallennetut tiedot ja tietoihin liittyvät rekisterit ja niihin liittyvät palveluntarjoajat nähtäväkseen, tarkastaa henkilötietojaan sekä korjata ja siirtää tietojaan halutessaan. Pyynnöt tulee osoittaa yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon (sähköpostiosoite) asiakas pääsee poistamaan pyytämällä Suomen Perinnetekstiilien sähköpostin kautta. Uutiskirjeen tilauksen asiakas voi itse perua uutiskirjeen linkistä.